پیشنهاداتــــــــــــــ شگفتـــــــــــــــــ انگیز

لیستــــــــ شگفت انگیزها

شکلات سلبریشن 650 گرمی Mars

۲۴۰,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان

عسل گل های وحشی ارگانیک Honey town

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

عسل آلمانی گل های تابستانی BIHOPHAR

۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان

عسل گرده گل Breitsamer

۲۹۰,۰۰۰ تومان ۲۶۵,۰۰۰ تومان

عسل جنگلی زنبور انرژی Breitsamer

۶۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

عسل ژله رویال ملکه BIHOPHAR

۲۶۸,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان