سیاست های شوکومای همواره بر اصل همکاری های سازنده پافشاری دارد

فروشگاه اینترنتی شوکومای همواره تلاش نموده است که با مجموعه ها و شرکت های مختلف چه در زمینه فروش محصول و چه در زمینه تامین محصولات همکاری های سازنده ای را ایجاد نماید. در حال حاضر مجموعه های مختلفی در زمینه ای فوق الذکر در حال همکاری با شوکومای هستند. در بخش زیر می توانید با تعدادی از این مجموعه ها آشنا شوید.

تجارت الکترونیک اول
ویژه نامه خطوط پروازی
کیمیا پخش آراد
پست جمهوری اسلامی ایران
یکتا آراسپ شرق
وبسایت کوپن کد
انتشارات بین المللی هیزمت
گالری شکلات
هات چاکلت بتسو
انتشارات بین المللی حافظ
نارنج تجارت جهان
گروه نماسازی سیب خاص
گروه شرکت های میتاکیش